[ Επιβατάμαξα ]Βυτιοφόρο υγρών καυσίμων ]Βυτιοφόρο υγρών ]Σιτοφόρο ]Βυτιοφόρο LPG ]Φορτηγό ]Ανατρεπόμενο ]Πνευματικής μεταφοράς ]Μεταφοράς υγραερίου ]Πλατφόρμα εμπορευματοκιβωτίων ]Βαγόνι μεταφοράς τεθωρακισμένων ]
 
TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εύρος γραμμής: 1,435 χιλ.
Ολικό μήκος με προσκρουστήρες: 19,000 χιλ.
Πλάτος: 11,150 χιλ.
Eσωτερική διάμετρος βαγονιού: 2,825 χιλ.
Απόσταση μεταξύ πείρων φορείων: 8,000 χιλ.
Μέγιστο πλάτος οχήματος: 3,100 χιλ.
Χωρητικότητα σε θέσεις: 80 θέσεις 
Απόβαρο: 48 τόνοι
Ωφέλιμο φορτίο: 57,5 τόνοι
Ελάχιστη γωνία στροφής: 150 μέτρα
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ
designed by letusplay